Laddstolpar för elbilar

Du vet väl att vi har laddstolpar för elbilar på parkeringen sedan förra året. Laddstolparna hittar du på vänstra delen av parkeringen från infarten sett, och du betalar för parkeringen med Easypark-appen enligt bilden ovan.