Skoda 9 hål

Skodabanan är vår niohålsbana och de första 9 hål som öppnade här 1992. Under många år så rullade vi våra tre niohålsslingor och då var alltså dessa nio hål ofta en del av artonhålsbanan, men idag agerar den istället ett perfekt komplement till John Deerebanan. Banan är en blandad park- och skogsbana men den är inte en ”walk in the park” för det, utan den är utmanande och rolig från första utslaget hela vägen till du hålat i på nian.