John Deere 18 hål

Wäsby Golf har vi med omsorg valt som vår visnings- och samarbetsbana i Stockholm och Mälardalen. Det är en bana och anläggning av god standard som har utvecklats väl ända sedan starten. Vi ser också en stor potential att tillsammans med ledning, styrelse och medlemmar fortsätta att utveckla anläggningen med all den erfarenhet och kompetens som vi har fått under alla de år vi varit en stark partner till andra golfbanor världen över.

Vårt samarbete inbegriper allt från maskiner och reservdelar till kompetensutbyte och visningsmöjligheter i verklig golfbanemiljö. John Deere och Wäsby Golf samverkar för att du som golfare och besökare på anläggningen skall få en härlig upplevelse med hjälp av våra produkter från John Deere.