Bokningsregler

MEDLEMMAR, SPONSORER och GÄSTER
Som spelrättsinnehavare alla dagar får du ha 3 bokade starttider samtidigt, varav en kan bokas på helg.
Som spelrättsinnehavare vardagar får du ha 2 bokade starttider samtidigt, varav en kan bokas på helg
Alla övriga medlemmar får boka en tid vardag och en tid helg hur långt som helst i förväg.
Gäller både 18- respektive 9-hålsbanan.

Gäster får ha max en vardagstid och en helgtid åt gången. En helgtid på John Deerebanan kan tidigast bokas 4 dagar innan speltillfället.

Det finns dock ingen tidsbegränsning på hur långt innan medlemmar kan boka in gäster.

John Deerebanan, 18 hål och Skodabanan 9-hål
VARDAG och HELG – kl 00.00 – 24.00
Samtliga tider är bokningsbara för medlemmar, sponsorer och gäster enligt ovanstående bokningsregler.

6-hålsbanan – korthålsbanan
Är du medlem kan du spela fritt, utan att boka. Som gäst anmäler du dig i receptionen och betalar gällande greenfee. Gäst till medlem spelar avgiftsfritt.

HCP regler
John Deere-banan: Hcp-gräns 54. Medlem 7-13 år med 37-54 i hcp spelar i sällskap av vuxen med högst 36,0. Max hcp i bollen är 140.

Skoda-banan: Hcp-gräns 54. Grönt Kort-spelare och medlem 7-13 år med 37-54 i hcp får spela med person med hcp 36,0. Max hcp i bollen är 198. Fadderrundor får endast spelas av medlemmar.

6-hålsbanan: Ingen hcp-gräns. Pay and Play.

Ankomstanmälan
Alla ronder skall ankomstanmälas i receptionen senast 15 min före bokad starttid. Är receptionen stängd sker anmälan i golfterminalen eller i OnTag-appen.

Wäsby Golf äger rätten att vid hög belastning fylla upp bollar till 4- respektive 3-bollar.

Avbokningsregler
För att så många som möjligt ska kunna spela på vår vackra bana är det viktigt att alla följer klubbens boknings- och avbokningsregler.
• Avbokning ska ske senast 4 timmar innan bokad starttid. Detta gör ni som vanligt genom Min Golf. Då finns fortfarande tid för en annan spelare att boka in sig på den lediga starttiden. Vid sjukdom eller liknande som gör att du behöver boka av tiden senare än 4 timmar innan, ring receptionen.
• En medlem som uteblir och inte bokat av sin starttid debiteras en ”no show”-avgift på 200 kr samt mister sin möjlighet att boka starttider i GIT tills betalning skett. En greenfeegäst som inte bokat av sin starttid debiteras full greenfee.
• Reglerna gäller för både medlem och greenfeegäst

Privata gruppbokningar
Mindre externa privata sällskap (4-20 personer) som önskar boka sammanhängande starttider för spel kan göra det i begränsad utsträckning till aktuell greenfee + en förbokningsavgift på 50 kr/person.

Kontakta bokningen på tel 08-514 103 30 eller mail kansli@wasbygolf.se

Regler för nyttjande av introduktionskort på Wäsby Golf
Lördag-söndag/helgdag gäller introduktionskort endast efter kl. 15:00.   
Spel- och tidsbokningsregler är samma som för greenfeegäster.
Kortet får utnyttjas vid max ett tillfälle per år på Wäsby Golf.
Kortinnehavare måste kontakta klubben och undersöka om fritt spel är OK minst en dag i förväg.

SGF
– Ordförande + en förtroendevald i GK/GDF
– Av SGF utsedda (guld o silvermärken)
– Förbundsdomare och landslag

SGDF
– Lovande distriktsjuniorer
– Klubbstyrelsekort (ett per styrelse)
– Av SGDF utsedda

GAF
– Administratör/Tjänsteman med klubbanställning
OBS! Endast aktiva och ej stödjande eller passiva

PGA
– Tournament Player
– Tränare med klubbanställning
OBS! Endast aktiva och ej stödjande eller passiva

SGA
– Banpersonal med klubbanställning.
OBS! Endast aktiva och ej stödjande eller passiva
Vid deltagande i tävling eller företagsgolf erläggs greenfee enligt gällande regler.
Gäller även vid deltagande i en gruppbokning.

Spelare med kort kopplade till Bro Hof GC, Kungl. Drottningholms GK, Ullna GC samt Golfstars anläggningar erhåller ingen rabatt och erlägger full greenfee.