Masterplan

Banutvecklingsplan Wäsby Golf

Upprättad av Golfbanearkitekt Johan Benestam (Master of Science in Golf Course Architecture) den 1 februari 2016 efter ett flertal platsbesök och möten under 2013 – 2016 med Ragnar Bronäs, Pär Öhman och ett flertal personer ur styrelsen och bankommittén.

” Wäsby Golf är en naturskön bana med golfhålen väl integrerade i landskapet. Den ligger i ett halvöppet landskap som användes till slutet av 1980-talet som jordbruksmark. Det finns en Fägata och Hövdingarös. Detta ger en indikation var banan är placerad. Fornlämningar i dagen påverkar en del av hålen och ställer höga krav på framtida förbättringsåtgärder både på ytan och under ytan.”