Spelrätter

För dig som önskar köpa / hyra eller sälja en spelrätt så hänvisar vi till denna sida.

Marknaden styr värdet på spelrätterna.

Till dig som vill köpa en spelrätt:

De spelrätter som läggs upp under ”Spelrätter till salu” har vi kontrollerat är aktiva.

Du ska få ett spelrättsbevis utfärdat av Wäsby Golfklubb av säljaren som du ska bifoga din ansökan samt avtal. Om säljaren av olika anledningar inte har kvar spelrättsbeviset ska ett nytt upprättas. Säljaren får då höra av sig till kansliet.

Ett överlåtelseavtal ska upprättas. Klicka här för att skriva ut överlåtelseavtalet och medföljande medlemsansökan. Det finns även möjlighet att signera avtalet digitalt, kontakta kansliet för att få de digitala dokumenten.

Du som köpare ska skicka/ lämna in den tidigare ägarens spelrättsbevis, ett exemplar av överlåtelseavtalet samt en underskriven medlemsansökan.

Vad gäller om man inte har möjlighet att spela kommande säsong?

Här får du svar på några alternativ där du fortfarande behåller din spelrätt.

Vad gäller om jag inte längre vill behålla min spelrätt?

Här får du lite information om vad som gäller.