Seniorprogram

Seniorgolfens arrangemang är öppna för alla medlemmar 60+ i Wäsby GK.

 

 

Seniorslaget
Säsongstävling  med Dam- och Herrklass. Tävlingsformen är slaggolf med handicap.

Utöver Seniorslaget arrangerar vi andra slag av seniortävlingar med olika spelformer (se nedan), startavgifter och priser:

Alla lagtävlingar mot andra klubbar och utbytestävlingar är pausade under 2021 på grund av Coronasituationen. Vi hoppas på att återkomma med tävlingarna under säsongen 2022.

 Lagtävlingar mot Troxhammar GK (inställd 2021) och Viksjö GK (inställd 2021) arrangeras som lagmatcher mot vardera klubbens seniorer i två ronder per år, en hemma och en borta. Vid bortamatcher betalas en reducerad tävlingsgreenfee. Vi tävlar om vandringspokaler, men syftet är primärt att på ett trivsamt sätt mötas och umgås på respektive klubbs bana. Vår lagsammansättning baseras därför enbart på anmälningsordningen “först till kvarn” inom dam- respektive herr-klass.  För detaljer och anmälan se “Lagtävling mot Troxhammar och Viksjö”.

Treklubbsmöte mot Vallentuna GK(inställt 2021) och Österåkers GK (inställt 2021 )är ett arrangemang med en tävling per år. Från varje klubb deltar 20 spelare, blandat damer och herrar enligt anmälningsordning. Tävlingen roterar mellan de olika klubbarna, på 3-års basis. Vi spelar singelspel/slaggolf i bollar med minst en spelare från vardera klubben. Ett vandringspris till vinnande klubb baseras på summan av de 12 bästa resultaten per klubb. För detaljer och anmälan se “Tävlingsutbyten med Vallentuna, Österåker och Sollentuna”. 

 Mot Sollentuna GK spelas Nibble/Skillingeslaget (inställt 2021) en gång per år. Från varje klubb deltar 15 spelare, 5 damer och 10 herrar. Tävlingen växlar och går vart annat år på Sollentuna GK, varannat på Wäsby GK. Vi spelar singelspel/poängbogey i bollar med minst en spelare från vardera klubben. Deltagande från Wäsby baseras på anmälningsordning enligt “först till kvarn”. Ett vandringspris till vinnande klubb baseras på summan av de tio bästa resultaten per klubb. För detaljer och anmälan se “Tävlingsutbyten med Vallentuna, Österåker och Sollentuna”. 

 Seniorresan är ett uppskattat arrangemang i mitten av augusti. Det blir två dagars golfspel med övernattning samt gemensam middag. Mer information kommer på hemsidan. Anmälan görs via Min golf.se – ”Seniorresan- Anmälan”.

Seniorernas spelschema visar tidpunkter för alla våra tävlingsarrangemang, liksom information om avgifter, tävlingsledare, m.m.

Titta regelbundet på seniorkommitténs information på Wäsby GKs medlemssidor. Där finns kompletterande aktuell information om alla våra aktiviteter, tävlingsresultat, m.m..

SPELFORMER FÖR VÅRA SENIORTÄVLINGAR

“Seniorslaget” – Slaggolf

Tävlingsformen är slaggolf och de 4 bästa scorerna under tävlingsperioden sammanräknas i separata resultatlistor för damer och herrar.

“Våryran” – Shamble Poängbogey

(inställd 2021)
Lagspel med normalt 4 lottade spelare per lag. Alla slår ut från tee på varje hål och den bästa bollen att fortsätta från väljs. Från denna plats spelar sedan alla spelarna varsin boll individuellt till hål enligt slagspelsregler. För varje spelare noteras antal slag och poäng per hål enligt poängbogey-regler. Som lagets resultat per hål räknas summan av de 3 bästa poängresultaten.

“Cancerkampen” – Slaggolf med 3 klubbor och putter

Indivuellt spel. Slaggolf. Spelare får endast ha med sig 3 valfria klubbor + putter.

”Ryder Cup 3×6”

Två spelare bildar ett lag. Hål 1-6 spelas bästboll, hål 7-12 greensome och hål 13-18 foursome. Resultat baseras på poängbogey med lagets spelhandicap anpassat till resp. spelform. Anmälan kan ske antingen som lag eller enskilt. Spelare som anmält sig enskilt lottas samman till lag.

”Guldbollen” – Poängbogey

(inställd 2021)
Lagtävling med tre spelare per lag. Spelformen är poängbogey med följande tilläggsregler:
– Varje lag tilldelas en kulört färgad ”guldboll”. Guldbollen cirkuleras i en inom laget förutbestämd turordning så att varje tävlare spelar den på vart tredje hål.
– Lagets resultat per hål beräknas som summan av de tre spelarnas poäng med tillägg av guldbollens poäng, som noteras separat i egen kolumn på scorekortet.
– Guldbollens poäng på ett hål är lika många poäng som spelaren med guldbollen uppnådde på det hålet.
– Om guldbollen förloras och inte kan hittas, får den ersättas med en vanlig boll men då förloras också lagets möjlighet att räkna med poäng för guldbollen på detta och resterande hål.
– Om tävlingen sker med start från både hål 1 och hål 10 kan man efter 9 spelade hål tilldelas en ny Guldboll, men endast om den ursprungliga Guldbollen förlorats under de första 9-hålen.
– Lagtävlingen vinns av det lag som samlar högst antal poäng.
– Tävlingen är inte hcp-grundande.

“2-Manna Scramble”
Lag bestående av två personer som spelar poängbogey med handicap. Båda spelarna slår ut varsin boll från den tee man valt. Bollen med det bästa läget väljs och markeras. Dock måste vardera spelarens utslag väljas minst 6 gånger.  Därefter spelar båda spelarna sina nästa slag inom ett scorekort från markeringen. På detta sätt spelas hela hålet och resultatet för laget noteras på scorekortet.
“Höstlövet” – Texas Scramble

Lagspel med normalt fyra lottade spelare per lag. Denna tävling spelas som en variant av Texas Scramble med följande regler. Alla slår ut från Tee, men den spelare vars bolls läge man väljer för andra slaget får inte slå detta slag. På samma sätt får från och med andra slaget bara tre spelare slå ett slag från vald bolls läge. Detta gäller även för puttning på green. Dessutom måste varje spelares utslag väljas minst tre gånger.

ALLMÄNNA REGLER FÖR TÄVLINGSDELTAGANDE

Anmälan / Avanmälan

Anmälan till seniortävlingarna görs via Min Golf på golf.se eller via terminal i receptionen.
Vid anmälan kan oftast eventuella önskemål om tidig eller sen starttid anges.

Vid anmälan till en tävling måste ett aktivt val göras vilken tee man vill spela ifrån i den aktuella tävlingen. Damer kan välja tee 59, 54, 50 eller 45, och herrar kan välja tee 63, 59, 54 eller 50. Detta gäller för samtliga tävlingar utom Våryran och Höstlövet, där tee är 45 för damer och 50 för herrar.. 
Anmälan till seniortävlingarna kan göras tidigast en månad före tävlingsdagen. Anmälan till måndagstävlingar skall göras senast fredag kl 18:00 före aktuell speldag. Starttiderna publiceras på lördagen kl. 18.00.

Avanmälan kan man göra själv direkt på Min golf på golf.se  Efter anmälmingstidens utgång görs avanmälan direkt till Tävlingsledaren på telefonnummer som anges i informationen i Min golf för aktuell tävling.

Handicap

För alla våra seniortävlingar tillämpar vi regeln att alla medlemmar med handicap upp till 54 är välkomna att deltaga. Handicap för varje spelare finns registrerat i Golfens IT-system (GIT) och kan ses på Min Golf på www.golf.se.

 

Startavgifter Och Priser
Vi tar in startavgifter vid tävlingar. Startavgifterna används i huvudsak till att finansiera prisbordet.
För att erhålla pris krävs generellt att pristagaren är personligen närvarande vid prisutdelningen. I annat fall går priset till nästa person i resultatlistan! Undantag kan medges av tävlingsledningen förutsatt att pristagaren i förväg meddelat förhinder att närvara vid prisutdelningen och meddelat vilken annan närvarande person som kommer att ta emot ett eventuellt pris för dennes räkning.
Användning av golfbil under tävling

Det finns inget krav på läkarintyg eller särskilt tillstånd av tävlingsledningen för användning av golfbil under våra seniortävlingar.

 

Varmt Välkommen till Seniorgolfen! Har Du idéer eller synpunkter ta kontakt med någon i Seniorkommittén.