Seniorprogram

Seniorgolfens arrangemang är öppna för alla medlemmar 60+ i Wäsby GK.

 

 

Seniorslaget
Säsongstävling  med Dam- och Herrklass. Tävlingsformen är slaggolf med handicap.

Övriga tävlingar , se nedan under Spelformer för våra seniortävlingar

 Seniorresan är ett uppskattat arrangemang i mitten av augusti. Det blir två dagars golfspel med övernattning samt gemensam middag. Mer information kommer på hemsidan. Anmälan görs via Min golf.se – ”Seniorresan- Anmälan”.

Seniorernas spelschema visar tidpunkter för alla våra tävlingsarrangemang, liksom information om avgifter, tävlingsledare, m.m.

Titta regelbundet på seniorkommitténs information på Wäsby GKs medlemssidor. Där finns kompletterande aktuell information om alla våra aktiviteter, tävlingsresultat, m.m..

SPELFORMER FÖR VÅRA SENIORTÄVLINGAR

”Seniorslaget” – Slaggolf

Tävlingsformen är singel slaggolf och spelas vid ca 13 tillfällen över säsongen, de 5 bästa resultaten sammanräknas och ger ett säsongsresultat. Dam- och herrklass, spelas i mixade bollar. I varje deltävling delas pris ut till 1:a och 2:a i dam- respektive herr-klass. Priser hämtas i shopen en vecka efter tävlingsdagen.

”Våryran” – Shamble Poängbogey

Lagspel med normalt 4 lottade spelare per lag. Alla slår ut från tee på varje hål och den bästa bollen att fortsätta från väljs. Från denna plats spelar sedan alla spelarna varsin boll individuellt till hål enligt slagspelsregler. För varje spelare noteras antal slag och poäng per hål enligt poängbogeyregler. Som lagets resultat per hål räknas summan av de 2 bästa poängresultaten. Prisutdelning direkt efter avslutad tävling, närvaro behövs för att erhålla pris.

”Cancerkampen”

Ny spelform från 2024! Tävlingen spelas som MELODY (poängbogey). Alla intäkter går oavkortat till cancerforskning. Prisutdelning direkt efter avslutad tävling, närvaro behövs för att erhålla pris.

”Ryder Cup 3×6”

Två spelare bildar ett lag. Hål 1-6 spelas fyrboll (bästboll), hål 7-12 greensome och hål 13-18 foursome. Resultatet baseras på poängbogey med lagets spelhandicap anpassat till resp. spelform. Anmälan kan ske antingen som lag eller enskilt. Spelare som anmält sig enskilt lottas samman till lag. Prisutdelning direkt efter avslutad tävling, närvaro behövs för att erhålla pris.

”2-manna Scramble”

Två spelare bildar ett lag. Anmälan kan ske antingen som lag eller enskilt. Spelare som anmält sig enskilt lottas samman till lag Båda spelarna slår ut varsin boll från den tee man valt. Bollen med det bästa läget väljs och markeras. Därefter spelar båda spelarna sina nästa slag inom ett scorekort från markeringen. På detta sätt spelas hela hålet och resultatet för laget noteras på scorekortet. Minst 6 utslag skall väljas för varje spelare. Prisutdelning direkt efter avslutad tävling, närvaro behövs för att erhålla pris.

Fyrboll “Bästboll” Poängbogey

Två spelare bildar ett lag. Anmälan kan ske antingen som lag eller enskilt. Spelare som anmält sig enskilt lottas samman till lag. Båda spelarna slår ut och spelar sin egen boll till hål. Båda spelarnas resultat på hålet noteras. Det bästa resultatet på varje hål räknas samman till lagets resultat. Prisutdelning direkt efter avslutad tävling, närvaro behövs för att erhålla pris.

”Höstlövet” – Texas Scramble

Lagspel med normalt fyra lottade spelare per lag. Denna tävling spelas som en variant av Texas Scramble med följande regler. Alla slår ut från tee, men den spelare vars bolls läge man väljer för andra slaget får inte slå detta slag. På samma sätt förfar man hela hålet, den spelare vars boll man väljer får inte slå det följande slaget. Detta gäller även för puttning på green. Dessutom måste minst 3 utslag från varje spelare väljas. Prisutdelning direkt efter avslutad tävling, närvaro behövs för att erhålla pris.

”Melody”

Melody spelas av tre personer som bildar lag. Spelarna erhåller sina spelhandicap. Alla spelare spelar hålet individuellt och väljer sedan vems resultat som skall räknas, vilket fordrar noga övervägande i början med tanke på fortsatt spel. Detta måste göras efter varje hål och inte efter det att rundan avslutats. Vid 9 hål skall man ha ringat in tre hål per spelare och vid 18 hål sex hål per spelare.

ALLMÄNNA REGLER FÖR TÄVLINGSDELTAGANDE

Anmälan / Avanmälan

Anmälan till seniortävlingarna görs via Min Golf på golf.se eller via terminal i receptionen.
Vid anmälan kan oftast eventuella önskemål om tidig eller sen starttid anges.

Vid anmälan till en tävling måste ett aktivt val göras vilken tee man vill spela ifrån i den aktuella tävlingen. Damer kan välja tee 2 (tidigare 59), 3 (tidigare 54), 4 (tidigare 50) eller 5 (tidigare 45), och herrar kan välja tee 1 (tidigare 63), 2 (tidigare 59), 3 (tidigare 54) eller 4 (tidigare 50).

Detta gäller för samtliga tävlingar utom Våryran och Höstlövet, där tee är(tidigare 50) för damer och 3 (tidigare 54) för herrar.. 
Anmälan till seniortävlingarna kan göras tidigast en månad före tävlingsdagen. Anmälan till måndagstävlingar skall göras senast onsdag klockan 18.00 före aktuell speldag. Starttiderna publiceras på lördagen senast klockan 18.00.

Avanmälan kan man göra själv direkt på Min golf på golf.se  Efter anmälningstidens utgång görs avanmälan direkt till Tävlingsledaren (ange alltid ditt Golf-ID) på telefonnummer som anges i informationen i Min golf för aktuell tävling.

Handicap

För alla våra seniortävlingar tillämpar vi regeln att alla medlemmar med handicap upp till 54 är välkomna att deltaga. Handicap för varje spelare finns registrerat i Golfens IT-system (GIT) och kan ses på Min Golf på www.golf.se.

 

Startavgifter Och Priser
Vi tar in startavgifter vid tävlingar. Betala gärna via Swish, nummer 072 164 81 02 (Birgitta Kärvestad, kassör) Startavgifterna används i huvudsak till att finansiera prisbordet.
För att erhålla pris krävs generellt att pristagaren är personligen närvarande vid prisutdelningen. I annat fall går priset till nästa person i resultatlistan! Undantag kan medges av tävlingsledningen förutsatt att pristagaren i förväg meddelat förhinder att närvara vid prisutdelningen och meddelat vilken annan närvarande person som kommer att ta emot ett eventuellt pris för dennes räkning.
Användning av golfbil under tävling

Det finns inget krav på läkarintyg eller särskilt tillstånd av tävlingsledningen för användning av golfbil under våra seniortävlingar.

 

Varmt Välkommen till Seniorgolfen! Har Du idéer eller synpunkter ta kontakt med någon i Seniorkommittén.