John Deere

Min spontana reaktion är att de 18-hålen och 9-hålen går att förädla. Det finns stora möjligheter att förbättra spelstrategin och spelupplevelsen. Förslag på detta finns att studera i denna PM-skrift Hole-by-Hole och den övergripande Masterplanen.

Dagens banor har tre till fyra olika tees enligt klassiska färgsättningssystemet, vit, gul, blå och röd tee. Visionen för banan i framtiden är att den skall ha fyra till fem olika tees enligt hektometersystement, tee 41, 49, 53, 58, 64 (John Deerebanan) och Skodabanan tee 19, 23, 26, 27, 30. Detta innebär i praktiken att det inte alltid finns fem fysiska tees per hål. En del tees är dubbla tees. Dagens par 72 kommer att behållas på John Deerebanan och Skodabanan behåller par 36, dock har det skett justeringar på hål 4 och 7…..

Klicka på hålskisser för en större bild.