Tävlingskommitté

Tävlingskommittén består utav ett gäng entusiaster som har till uppdrag att tillsammans planera och ge förutsättningar för Wäsbys trevliga, varierade och utmanande tävlingar.

Alla ledamöter jobbar självklart ideellt och bidrar med sitt golfkunnande, nätverk inom och utanför klubben samt sina specialområden. Vi svarar gärna på dina frågor.

 

Leif Sjöblom –  E-post: leif.sjoblom4@gmail.com

Bengt Norén – E-post: noren.bengt@gmail.com

Caarina Schüberg – E-post: caarina@schyberg.se

Jarl Widén – E-post: jarl@jarlwiden.se

Raimo Harmsund – E-post: mb252469@bahnhof.se  

Susanne Karlsson – E-post: susannes.karlsson@gmail.com

Kjell Thuné – E-post: kjell@sctkonsult.se

Olle Österlund – E-post: olle.osterlund@se.verizonbusiness.com 

Måns Bergsten- E-post: mans.bergsten@gmail.com

BoRune Isacsson (regler) – E-post: borune@bri.se