Tävlingskommitté

Tävlingskommittén består utav ett gäng entusiaster som har till uppdrag att tillsammans planera och ge förutsättningar för Wäsbys trevliga, varierade och utmanande tävlingar.

Alla ledamöter jobbar självklart ideellt och bidrar med sitt golfkunnande, nätverk inom och utanför klubben samt sina specialområden. Vi svarar gärna på dina frågor.

 

Leif Sjöblom –  E-post: leif.sjoblom4@gmail.com  – Tel: 070-9831994

Bengt Norén – E-post: noren.bengt@gmail.com  – Tel: 070-5521919

Caarina Schüberg – E-post: caarina@schyberg.se  – Tel: 070-8885505

Jarl Widén – E-post: jarl@jarlwiden.se  – Tel: 070-9562850

Raimo Harmsund – E-post: mb252469@bahnhof.se  – Tel: 070-2311478

Patrik Lännerberg – E-post: Patrik.lannerberg@telecomputing.se

Martin Salomonsson – E-post: salomonsson_dg@hotmail.com

Kjell Thuné – E-post: kjell.thune@skl.se

Olle Österlund – E-post: olle.osterlund@se.verizonbusiness.se

Ingvar Andersson – E-post: inkan.andersson@gmail.com

BoRune Isacsson (regler) – E-post: borune@bri.se Tel: 070-7147478