Nibbles historia

Nibble Gård har haft många framstående ägare genom århundradena. Redan på 1500-talet finns gården omnämnd, men då under namnet Nyböle. Nibbles namn på denna tid härstammar från det gamla ordet ”bole”, som betyder just gård.

Vid kung Karl XI:s reduktion, dvs då kungen beslöt att stärka kronans finanser på bekostnad av adeln, blev Nibble Gård ett sk rusthåll. Det innebar att ägaren undgick att bli utkommenderad till krigstjänst, såvida gården underhöll en ryttare i Sigtuna skvadron, tillhörande den indelta armén.

Kommissarie Leonard Springer blev den första rusthållaren på Nyböle. År 1704 såldes dock gården till Knut Posse, en framstående officer i Karl XII:s armé som bl.a. var med om att landstiga Danmark och att kriga vid Narva år 1700. När Posse blev för gammal för de hårda bataljerna, skickades han hem till Stockholm där han sedermera blev greve och överståthållare. I hans ägo genomgick Nibble Gård en ansiktslyftning då gården byggdes till, fruktodlingar anlades och ett lusthus restes.

År 1744 kom nästa äventyrare till Nyböle. Theodor Ankarcrona var även han något av en krigsveteran och gick till historien som befälhavare på det fartyg som förde Karl XII till Skåne under kriget vid Stralsund. För denna bedrift blev Ankarcrona adlad och utnämnd till amiral.

När den åldrande amiralen gick i land, blev han på egen begäran landshövding i Stockholms hövdingeområde. Som alla välborna stadsbor investerade Ankarcrona i markprojekt utanför staden och köpte bl.a. Nibble, Runsa och Lövsta Gård. Bekantskapen med Carl von Linné, resulterade bland annat i odlingar av tobaksplantor och berberisbuskar. Det sistnämnda medgav egen punschtillverkning, då det är denna buske som ger drycken dess färg.

Nibble Gård förblev i släkten Ankarcronas ägo i 190 år. Inte förrän år 1902 övergick ägandet av Nibble till släkten Riberdahl. Det blev Sigurd Riberdahl som efter drygt 30 år köpte loss gården och behöll den ända fram till sin pension.

År 1991 köptes hela Nibble Gård, med tillhörande markområde på ca 140 ha av Wäsby Golfklubb. En 27-håls högkvalitativ golfbana har anlagts i Nibbles vackra omgivningar. På ett föredömligt sätt har en kulturrik miljö balanserats med en utmanande golfbana. Med bibehållen karaktär inrymmer byggnaderna klubbhus, kansli och övrig verksamhet.