Golfbilar och Vagnar

Hyra av golfbilar och vagnar 2024

Med läkarintyg
18-hålsbanan         600 kr        450 kr
9-hålsbanan         420        300 kr
10-kort (gäller 1 år från köpet)       2.650 kr
Säsongskort*       4.100 kr
Golfvagn 18 hål           50 kr
Golfvagn säsong         600 kr

* I säsongskort inkluderas maximalt 60 rundor och det erbjuds endast med läkarintyg.


Golfbilen kan hämtas ut 30 min före start. Vi ber er att återlämna bil och nyckel direkt efter avslutad rond. 

Allmänna hyresvillkor för golfbilar