Greenfeepriser

Hjärtligt välkommen till Wäsby Golf!

Tidbokning gäller på både John Deere- och Skodabanan alla dagar inom de tidsperioder som anges i GIT. Greenfee betalas före start i receptionen. Är receptionen stängd skall bokning/ankomstregistrering ske i Golfterminalen.

Man kan även betala sin greenfee via SWISH till nr. 1235685425. Vi vill då att man i samband med betalningen skriver sitt golf-id och sin starttid i swishmeddelandet. Den som ertappas utan att ha betalat greenfeeavgift åläggs betala dubbel greenfee och blir även rapporterad till sin hemmaklubb.

Priserna inom parentes gäller för gäster till medlemmar. Medlem är berättigad att ta med 3 personer till detta pris per speltillfälle. Gäller även för medlemmar som ej har fritt spel på John Deerebanan.

Tillägg för rond 2 samma dag på samma bana  är 350 kr för John Deerebanan (18 hål) och 125 kr för Skodabanan (9 hål).

Juniorgreenfee (max 21 år) på våra banor är halv gällande greenfee alla dagar.

Vår Pay & Play-bana (6-hålsbana med konstgräsgreener) är öppen året runt och kostar 100kr för vuxna och 50 kr för barn och juniorer (upp till 21 år). Inga förkunskaper krävs. Anmälan och betalning i receptionen. Gäst till medlem erlägger ingen avgift på 6-hålsbanan.

Gällande boknings- och avbokningsregler se flik Bokningsregler.

Greenfee John Deere banan 2020

18-hål

MÅNDAG – TORSDAG  PRIS
00.00 – 07.59 400 kr
08:00 – 24.00 550 kr (450 kr*)
FREDAG PRIS
00.00 – 07.59 750 kr (450 kr*)
08.00 – 16.59 750 kr (450 kr*)
17.00 – 24.00 300 kr
LÖRDAG – SÖNDAG / HELGDAG PRIS
00.00 – 16.59 750 kr (550 kr*)
17.00 – 24.00 300 kr

Greenfeen avser 18 håls spel (tillägg för rond 2 samma dag = 350 kr)

*) Pris för gäst till medlem, varje medlem kan ha upp till 3 gäster
*) Avgift för medlemmar som ej har fritt spel på John Deere banan.
Juniorer (upp till 21 år) betalar halv greenfee.

Greenfee Skodabanan 2020

9-hål

MÅNDAG – FREDAG  PRIS
00.00 – 24.00 250 kr
LÖRDAG – SÖNDAG / HELGDAG PRIS
00.00 – 17.59 300 kr
18.00 – 24.00 250 kr

Greenfeen avser 9 håls spel (tillägg för fler ronder samma dag = 125 kr/rond)
Juniorer (upp till 21 år) betalar halv greenfee (tillägg för fler ronder samma dag = 50 kr/rond)