Greenfeepriser

Hjärtligt välkommen till Wäsby Golf!

Tidbokning gäller på både John Deere- och Skodabanan alla dagar inom de tidsperioder som anges i GIT. Greenfee betalas före start i receptionen. Är receptionen stängd skall bokning/ankomstregistrering ske i Golfterminalen.

Man kan även betala sin greenfee via SWISH till nr. 1235685425. Vi vill då att man i samband med betalningen skriver sitt golf-id och sin starttid i swishmeddelandet. Den som ertappas utan att ha betalat greenfeeavgift åläggs betala dubbel greenfee och blir även rapporterad till sin hemmaklubb.

Priserna inom parentes gäller för gäster till medlemmar. Medlem är berättigad att ta med 3 personer till detta pris per speltillfälle. Gäller även för medlemmar som ej har fritt spel på John Deerebanan.

Juniorgreenfee (max 21 år) på våra banor är halv gällande greenfee alla dagar.

Vår Pay & Play-bana (6-hålsbana med konstgräsgreener) är öppen året runt och kostar 100kr för vuxna och 50 kr för barn och juniorer (upp till 21 år). Inga förkunskaper krävs. Anmälan och betalning i receptionen. Gäst till medlem erlägger ingen avgift på 6-hålsbanan.

Gällande boknings- och avbokningsregler se flik Bokningsregler.

Greenfee John Deere banan 2021

18-hål

MÅNDAG – TORSDAG  PRIS
00.00 – 24.00 570 kr (470 kr*)
FREDAG PRIS
00.00 – 16.59 770 kr (570 kr*)
17.00 – 24.00 400 kr
LÖRDAG – SÖNDAG / HELGDAG PRIS
00.00 – 16.59 770 kr (570 kr*)
17.00 – 24.00 400 kr

Greenfeen avser 18 håls spel.

*) Pris för gäst till medlem, varje medlem kan ha upp till 3 gäster
*) Avgift för medlemmar som ej har fritt spel på John Deere banan.
Juniorer (upp till 21 år) betalar halv greenfee.

Greenfee Skodabanan 2021

9-hål

MÅNDAG – TORSDAG  PRIS
00.00 – 24.00 270 kr
FREDAG – SÖNDAG / HELGDAG PRIS
00.00 – 23.59 350 kr

Greenfeen avser 9 håls spel (tillägg för fler ronder samma dag = 200 kr/rond)
Juniorer (upp till 21 år) betalar halv greenfee (tillägg för fler ronder samma dag = 100 kr/rond)