Regler & Bestämmelser

För alla tävlingar gäller SGF:s bestämmelser. Därtill kan särskilda villkor tillkomma. Nedanstående gäller om inte annat anges i tävlingsbestämmelserna för specifik tävling eller på www.golf.se.

Transportmedel
Transportmedel får endast användas mot uppvisande av läkarintyg.

Speciella regler
Mobiltelefon och/eller personsökare som medförs av spelare och/eller hans caddie får inte avge ljud som distraherar andra spelare.

Vid tävling får hund ej medtas på banan.

Lokala regler – klicka här

Tävlingsanmälan
Anmälan till tävling sker på www.golf.se eller i klubbens terminal (vissa tävlingar också via anslagen anmälningslista).

Observera att anmälan på www.golf.se kan ske tidigast den 1:e i månaden före tävlingens startdatum.

Betalning sker online på Min Golf i samband med anmälan.

Sista anmälningstid och ev. särskilda tävlingsbestämmelser anges på www.golf.se.

Efteranmälan godtas endast om plats finns på startlistan i respektive klass. Den görs direkt till tävlingsledaren.

Avanmälan
Avanmälan skall göras innan tiden för anmälan gått ut.

Spelare som avanmäler sig efter anmälningstidens utgång skall erlägga full anmälningsavgift. Spelare som ej kommer till start och som ej avanmält sig skall erlägga dubbel anmälningsavgift. I bägge fallen avstängs spelaren från tävlingsspel till dess att betalning skett.

Tävlingsledningen har rätt att göra undantag från ovan om särskilda skäl föreligger.

Ankomst
Vid tävling ska registrering ske senast 15 minuter före start och vid kanonstart senast 45 minuter före start. Spelare som anländer senare kan strykas av tävlingsledare och ersättas med annan spelare (lokal tävlingsregel). Spelare som inte anländer på utsatt tid till första tee ådrar sig plikt enligt regel 6-3, vid mer är fem minuter sen ankomst diskvalificeras spelaren. Spelarens exakta starttid gäller. Scorekort ska lämnas till tävlingsledningen utan dröjsmål efter avslutad rond. Scorekort som är felaktigt fört eller saknar underskrift av spelare och markör behandlas enligt regel 6-6.

Speltempo
Deltagare i Wäsby GK:s tävlingar skall spela i ett raskt tempo. Spelare ska förbereda sitt nästa slag och sträva efter att slaget normalt kan slås inom 40 sekunder från det att spelaren kommit fram till sin boll. Förflyttning på banan skall göras raskt och utan orimlig fördröjning. Detta gäller också förflyttning mellan en green och nästa tee.

Wäsby GK uppmuntrar tävlingsdeltagare att spela ”ready golf”; spela i ”fel” spelordning på ett säkert och ansvarsfullt sätt, i syfte att snabba på spelet och bidra till att förkorta rondtiderna.

Prisutdelning
Prisutdelning sker direkt efter avslutad tävlingsklass. Priser skall avhämtas personligen om inte tävlingsbestämmelserna anger annat.

Wäsby Golfstore

Scorekortet ska skrivas på av både spelaren och markören och lämnas in i tävlingskansliet. Om tävlingskansliet inte är bemannat lämnas scorekortet i brevlådan utanför.

Wäsby Golfstore spelas på onsdagar från början av maj till början av september.

Tävlingen spelas i en klass slaggolf. Max erhållna slag är 36 inkl. slope. Provspel på banan före tävling är inte tillåtet och endast en rond per tävlingsdag får spelas. Wäsby Golfstore kan spelas fritt under hela dagen.

Man får spela närsomhelst på tävlingsdagen och med vemsomhelst, bara man har en markör som har officiellt hcp. Ingen hänsyn tas till olika flaggplaceringar, greenklippningar etc som kan förändra spelvillkoren under dagen. Anmälan ska göras på Min Golf och betalning görs i receptionen före start.

Onsdagstävling kostar 120 kr/tillfälle eller 800 kr för ett säsongskort. Skriv Wäsby Golfstore på scorekortet, signera scorekortet och ange golf-id på din markör. Lämnas sedan i TK-huset, efter färdigt spel.Ej inlämnat scorekort utan giltig orsak medför avstängning nästkommande tävlingsdag.

OBSERVERA: Kom ihåg att tävlingen administreras i GIT. Detta innebär att ni EJ skall justera edra handicap manuellt utan det gör tävlingsledningen.

De fem främsta i varje omgång får pris, som kvitteras ut i shopen. De bästa totalresultaten under säsongen får också pris. Antal och värde fastställs i september då vi vet hur mycket vi fått in i startavgifter. Resultatet efter varje omgång redovisas via www.golf.se

Totalresultat kommer att finnas på hemsidan. Dessa resultat kommer att uppdateras var fjortonde dag.

De 30 bästa spelarna, tillsammans med de som har samma resultat som 30:e man, går till final. Det är de fem bästa resultaten under säsongen som är kvalificerande.

Tävlingsledare: Leif Sjöblom 070 – 983 1994

Wäsby Ladies

Wäsby Ladies spelas tisdagskvällar på Skodabanan. Alla damer är välkomna att vara med och man kan vara med och tävla eller spela utom tävlan. Första speltillfället är i början av maj och det sista i början av september. För de som varit med och tävlat spelas en final i slutet av september.

Mer information om Wäsby Ladies finns här

Seniorgolf

Spelas som regel på måndagar från kl 08.00. Avvikelser framgår i kalendern.

Mer information om Seniorgolfen på Wäsby Golf finns här