Info gällande årsavgiften och vårdnadshavare i Min Golf

För dig som är vårdnadshavare och har ett barn kopplat till din profil på Min Golf kan du betala årsavgiften även för ditt barn, utan att barnet behöver göra några inställningar. I menyn uppe i högra hörnet finns det en flik som heter ”MinGolf som vårdnadshavare”, obs, denna finns endast om du är upplagd som vårdnadshavare åt en minderårig i Min Golf, om du inte är det och vill bli det är det bara att höra av sig till kansliet. När du har tryckt på ”MinGolf som vårdnadshavare” blir du inloggad på ditt barns profil och kan där göra betalningen, precis som på din egen.