Hur påverkar vinterklimatet vår golfbana?

Kylan – när snösmältningen blottat gräset vill man inte ha några perioder med riktig kyla eller torra, kalla vindar. Gräset som legat skyddat under snön med temperaturer runt 0 kan då få kyl- eller frystorkskador om de utsätts för stark kyla igen. Just nu är snötäcket tjockt men när vintern går fram och tillbaka och det ömsom tinar och kyler på, så påverkas banorna i vinterslummern.

För att gräset ska må bra under säsongsvilan måste det vara bra härdat och invintrat. Invintringsprocessen sker i flera steg men enkelt uttryckt så är önskeförhållandena mycket sol på hösten, att vattnet transporteras bort ur växten och att den lagrar kolhydrater. Sockeranrikningen sänker fryspunkten i gräsets celler, det fungerar ungefär som glykol i bilkylare. Det är när plantan inte hinner med alla vädersteg som skadorna kan komma, sjukdomar uppstå och säsongen försenas.

Vad är det optimala väderleksförhållandet under vintern för att gräset ska må bra när snön försvinner?
– En solig, klar höst med successivt sjunkande temperatur. Plantan har då goda förutsättningar att hinna med alla processer som ger en bra härdning och invintring. Och att kylan ger ett skikt med tjäle innan snön kommer. Ett snötäcke med kall snö ovanpå det tjälade gräset kan gärna ligga ända till det smälter bort på våren.

Vad händer om det töar och fryser på igen?
– Två saker, den ena är att gräsets ingångna härdighet bryts, och den andra att omväxlande kallt och tö ofta orsakar stående vatten eller is, som riskerar att skada gräset genom kvävning, alltså brist på syre eller brist på energi.

Om vintern är mild och strax över noll grader kan gräset börjar växa igen och tappa sin härdighet och därmed skydd. Om gräset skadats under vintern och måste sås på nytt bör det vara minst 8-10 grader på vårkanten, sedan kan det ta närmare två veckor innan gräset tittar upp efter sådd, eller ännu längre under kyliga vårar.

Snösmältningen – vill man gärna ha relativt snabbt och helst slippa att det omväxlande töar och fryser, vilket kan ge isbildning eller vattenansamlingar med risk för kvävningsskador.

 

Pär Öhman