Facebook In english

Seniorprogram

Seniorgolfens arrangemang under 2019 är öppna för alla medlemmar 60+ i Wäsby GK.

 Vi spelar huvudsakligen på måndagar med reserverade starttider på John Deere-banan från kl 8.00 under perioden från början av maj till början av oktober, med uppehåll under några veckor i juli (se spelschemat).

Seniorslaget spelas flertalet måndagar och man tävlar om såväl säsongspriser som priser för enskilda ronder.
De som av någon anledning inte vill delta i säsongstävlingen är ändå välkomna att anmäla sig till och delta i enskilda ronder och lottas då i blandade bollar tillsammans med andra tävlande. De som inte deltar i säsongstävlingen behöver inte betala någon startavgift men kan då inte heller få några priser. Alla deltagare förväntas dock följa tävlingsreglerna och kunna vara markör åt andra tävlande i bollen.

Utöver Seniorslaget arrangerar vi andra slag av seniortävlingar med olika spelformer (se nedan), startavgifter och priser:

 Lagtävlingar mot Troxhammar GK och Viksjö GK arrangeras som lagmatcher mot vardera klubbens seniorer i två ronder per år, en hemma och en borta. Vid bortamatcher betalas en reducerad tävlingsgreenfee. Vi tävlar om vandringspokaler, men syftet är primärt att på ett trivsamt sätt mötas och umgås på respektive klubbs bana. Vår lagsammansättning baseras därför enbart på anmälningsordningen inom dam- respektive herr-klass.  För detaljer och anmälan se Lagtävling mot Troxhammar och Viksjö.

Treklubbsmöte mot Vallentuna GK och Österåkers GK är ett arrangemang med en tävling per år. Från varje klubb deltar 20 spelare, blandat damer och herrar enligt anmälningsordning. Tävlingen roterar mellan de olika klubbarna, på 3-års basis. Vi spelar singelspel/slaggolf i bollar med minst en spelare från vardera klubben. Ett vandringspris till vinnande klubb baseras på summan av de 12 bästa resultaten per klubb. För detaljer och anmälan se Tävlingsutbyten med Vallentuna, Österåker och Sollentuna. 

Mot Sollentuna GK spelas Nibble/Skillingeslaget en gång per år. Från varje klubb deltar 15 spelare, 5 damer och 10 herrar. Tävlingen växlar och går vart annat år på Sollentuna GK, varannat på Wäsby GK. Vi spelar singelspel/poängbogey i bollar med minst en spelare från vardera klubben. Deltagande från Wäsby baseras på anmälningsordning. Ett vandringspris till vinnande klubb baseras på summan av de tio bästa resultaten per klubb. För detaljer och anmälan se Tävlingsutbyten med Vallentuna, Österåker och Sollentuna. 

Seniorresan är ett uppskattat arrangemang i mitten av augusti. Det blir två dagars golfspel med övernattning samt gemensam middag. Mer information kommer på hemsidan och på seniorernas anslagstavla utanför omklädningsrummen. Anmälan görs via golf.se - ”Seniorresan- Anmälan”.

Seniorernas spelschema visar tidpunkter för alla våra tävlingsarrangemang, liksom information om avgifter, tävlingsledare, m.m.

Titta regelbundet på seniorkommitténs information på Wäsby GKs medlemssidor. Där finns kompletterande aktuell information om alla våra aktiviteter, tävlingsresultat, m.m..


SPELFORMER FÖR VÅRA SENIORTÄVLINGAR

 
"Seniorslaget" - Slaggolf
Tävlingsformen är slaggolf och de 4 bästa scorerna under tävlingsperioden sammanräknas i separata resultatlistor för damer och herrar.

"Våryran" – Shamble poängbogey
Lagspel med normalt 4 lottade spelare per lag. Alla slår ut från tee på varje hål och den bästa bollen att fortsätta från väljs. Från denna plats spelar sedan alla spelarna varsin boll individuellt till hål enligt slagspelsregler. För varje spelare noteras antal slag och poäng per hål enligt poängbogey-regler. Som lagets resultat per hål räknas summan av de 3 bästa poängresultaten.
 
"Cancerkampen" - Slaggolf med 3 klubbor och putter
Individuellt. Slaggolf. Spelaren får endast ha med sig 3 valfria klubbor och putter.

”Ryder Cup 3x6”
Två spelare bildar ett lag. Hål 1-6 spelas bästboll, hål 7-12 greensome och hål 13-18 foursome. Resultat baseras på poängbogey med lagets spelhandicap anpassat till resp. spelform. Anmälan kan ske antingen som lag eller enskilt. Spelare som anmält sig enskilt lottas samman till lag.

”Guldbollen” – Poängbogey
Lagtävling med tre spelare per lag. Spelformen är poängbogey med följande tilläggsregler:
- Varje lag tilldelas en kulört färgad ”guldboll”. Guldbollen cirkuleras i en inom laget förutbestämd turordning så att varje tävlare spelar den på vart tredje hål.
- Lagets resultat per hål beräknas som summan av de tre spelarnas poäng med tillägg av guldbollens poäng, som noteras separat i egen kolumn på scorekortet.
- Guldbollens poäng på ett hål är lika många poäng som spelaren med guldbollen uppnådde på det hålet. 
- Om guldbollen förloras och inte kan hittas, får den ersättas med en vanlig boll men då förloras också lagets möjlighet att räkna med poäng för guldbollen på detta och resterande hål.
- Om tävlingen sker med start från både hål 1 och hål 10 kan man efter 9 spelade hål tilldelas en ny Guldboll, men endast om den ursprungliga Guldbollen förlorats under de första 9-hålen.
- Lagtävlingen vinns av det lag som samlar högst antal poäng.
- Tävlingen är inte hcp-grundande.

"2-manna Scramble" 
Lag bestående av två personer som spelar slaggolf med handicap. Båda spelarna slår ut varsin boll från den tee man valt. Bollen med det bästa läget väljs och markeras. Dock måste vardera splearens utslag väljas minst 6 gånger.  Därefter spelar båda spelarna sina nästa slag inom ett scorekort från markeringen. På detta sätt spelas hela hålet och bruttoresultatet för laget noteras på scorekortet.
 
"Höstlövet" - Texas scramble
Lagspel med normalt fyra lottade spelare per lag. Denna tävling spelas som en variant av Texas scramble med följande regler. Alla slår ut från tee, men den spelare vars bolls läge man väljer för andra slaget får inte slå detta slag. På samma sätt får från och med andra slaget bara tre spelare slå ett slag från vald bolls läge. Detta gäller även för puttning på green. Dessutom måste varje spelares utslag väljas minst tre gånger.
 
 

ALLMÄNNA REGLER FÖR TÄVLINGSDELTAGANDE


Anmälan / Avanmälan

Anmälan till seniortävlingarna görs via Min Golf golf.se eller via terminal i receptionen.  
Vid anmälan kan oftast eventuella önskemål om tidig eller sen starttid anges.

Vid anmälan till en tävling måste ett aktivt val göras vilken tee man vill spela ifrån i den aktuella tävlingen. Damer kan välja mellan 59 till 40, och herrar kan välja tee 63 till 40. Detta gäller för samtliga tävlingar utom Våryran och Höstlövet, där tee är 40 för damer och 50 för herrar.. 
Anmälan till seniortävlingarna kan göras tidigast en månad före tävlingsdagen. Anmälan till måndagstävlingar skall göras senast fredag kl 18:00 före aktuell speldag. Starttiderna publiceras på lördagen kl. 18.00.

Avanmälan kan man göra själv direkt på Min golf på golf.se  Efter anmälmingstidens utgång görs avanmälan direkt till Tävlingsledaren på telefonnummer som anges i informationen om aktuell tävling.
 

Handicap
För alla våra seniortävlingar tillämpar vi regeln att alla medlemmar med upp till handicap 54 är välkomna att deltaga. Dock har våra tävlingar en gemensam handicapklass med högsta handicap = 36,0 vilket innebär att medlemmar med högre handicap än 36,0 deltar i tävlingen med handicap 36. Undantaget är våra utbytestävlingar med andra klubbar där tävlingshandicap krävs.

En spelares handicapstatus betecknas antingen som EGA Exakt Handicap eller EGA Exakt Tävlingshandicap. Deltagande i många av våra seniortävlingar är öppen för alla oberoende av handicapstatus. För deltagande i Seniorslaget och lagmatchtävlingarna mot Viksjö och Troxhammar krävs dock tävlingshandicap.

Handicapstatus för varje spelare finns registrerat i Golfens IT-system (GIT) och kan ses på Min Golf på www.golf.se. För att få tävlingshandicap krävs att spelaren spelat minst fyra hcp-grundande ronder under föregående eller innevarande år.

Startavgifter och priser
Vi tar in startavgifter vid tävlingsstart. Startavgifterna används i huvudsak till att finansiera prisbordet.
För att erhålla pris krävs generellt att pristagaren är personligen närvarande vid prisutdelningen. I annat fall går priset till nästa person i resultatlistan! Undantag kan medges av tävlingsledningen förutsatt att pristagaren i förväg meddelat förhinder att närvara vid prisutdelningen och meddelat vilken annan närvarande person som kommer att ta emot ett eventuellt pris för dennes räkning.
 
Användning av golfbil under tävling

Det finns inget krav på läkarintyg eller särskilt tillstånd av tävlingsledningen för användning av golfbil under våra seniortävlingar.


Varmt välkommen till seniorgolfen! Har Du idéer eller synpunkter ta kontakt med någon i seniorkommittén.