Facebook In english

Tävlingsbestämmelser

För alla tävlingar gäller SGF:s bestämmelser. Därtill kan särskilda villkor tillkomma. Nedanstående gäller om inte annat anges i tävlingsbestämmelserna för specifik tävling eller på www.golf.se.

Transportmedel
Spelare får under fastställd rond inte använda sig av någon form av transportmedel, annat än efter tillåtelse från tävlingsledningen.

Tävlingsprogrammet finns på klubbens hemsida bakom inloggningen. Tävlingskommittén förbehåller sig rätten till ändringar i tävlingsprogrammet. 

Rätt att delta i Wäsby Golfklubbs tävlingar har medlemmar i klubben samt medlemmar från andra klubbar i de flesta fall. Se tävlingsbestämmelser för separat tävling. Juniorer har rätt att delta i tävlingar, om inte annat anges i anmälningslistan.

Observera att vid tävling får hund ej medtas på banan. 

Rätt HCP vid tävling 2019
För att erhålla pris och redovisas i resultatlistan följer Wäsby GK rekommendationer från SGF och SGDF att spelaren/spelarna skall inneha EGA Exakt Tävlingshandicap.

Bestämmelserna gäller både singelspel, parspel och lagspel. Det är spelarens ansvar att bestämmelserna efterlevs. Före prisutdelning kontrolleras i GIT att pristagarna uppfyller kraven.

Anmälan till tävling sker på www.golf.se eller i klubbens terminal (vissa tävlingar också via anslagen anmälningslista). Observera att anmälan på www.golf.se kan ske tidigast den 1:e i månaden före tävlingens startdatum.

Anmälningsavgiften är normalt 150 kronor i en singeltävling men kan variera. Betalningen sker numer på tävlingsdagen normalt i receptionen. Kom ihåg att om du avanmäler dig efter anmälningstidens utgång måste du ändå betala anmälningsavgiften. 

Sista anmälningstid och ev. särskilda tävlingsbestämmelser anges på www.golf.se. Allra senast på torsdag kl 18:00 publiceras startlista vid helgtävling. Starttider kan även erhållas genom reception/kansli 08-514 103 31/50 och via www.golf.se. Om hcp har förändrats under tiden mellan anmälan och start, deltar man i den klass till vilken man har anmält sig. Spelare är skyldig att ha registrerat exakt hcp inför varje form av tävlingsspel. 

Efteranmälan godtas endast om plats finns på startlistan i respektive klass. Den görs direkt till tävlingsledaren.

Avanmälan efter anmälningstidens utgång sker till tävlingsledaren. Vid avanmälan efter anmälningstidens utgång skall anmälningsavgift erläggas i Receptionen. Därefter kan inlottning till ny tävling äga rum.


Avanmälan gå grund av sjukdom görs till tävlingsledaren senast en timme före start. Tävlingsledarens telefonnummer finns angivet under Tävling på www.golf.se.

Anmälningsavgifter

Singel 18 hål 150 kr
Partävlingar 18 hål 300 kr


Tävlingsgreenfee:

Tävlingsgreenfee ska erläggas med 380 kr/vardagar och 530 kr/helger för ej medlemmar på klubben. Wäsby GK:s medlemmar som ej har medlemskap på den aktuella dagen/banan erlägger 280 kr/vardagar och 430 kr /helger.

Starttid: Vid tävling ska registrering ske senast 15 minuter före start och vid kanonstart senast 45 minuter före start. Spelare som anländer senare kan strykas av tävlingsledare och ersättas med annan spelare (lokal tävlingsregel). Spelare som inte anländer på utsatt tid till första tee ådrar sig plikt enligt regel 6-3, vid mer är fem minuter diskvalificeras spelaren. Spelarens exakta starttid gäller. Scorekort ska lämnas till tävlingsledningen utan dröjsmål efter avslutad rond. Scorekort som är felaktigt fört eller saknar underskrift av spelare och markör behandlas enligt regel 6-6.

Långsamt spel kan medföra varning, pliktslag eller diskvalifikation för hela bollen. Fördröj inte spelet genom att håla ut poänglös boll och, för allas trevnad, släpp igenom snabbare bollar!

Prisutdelning sker direkt efter avslutad tävlingsklass. Priser skall avhämtas personligen om inte tävlingsbestämmelserna anger annat.

Mobiltelefon och/eller personsökare som medförs av spelare och/eller hans caddie får inte avge ljud som distraherar andra spelare.
 

Wäsby Golfstore 

Wäsby Golfstore spelas samtliga onsdagar från och med 8 maj till och med 4 september, med uppehåll i juli den 10. Final 22 september.

Tävlingen spelas i en klass slaggolf. Max erhållna slag är 36 inkl. slope. Provspel på banan före tävling är inte tillåtet och endast en rond per tävlingsdag får spelas. Wäsby Golfstore kan spelas fritt under hela dagen.
  
För att tävla måste man ha en markör med officiellt hcp med i bollen. Ingen hänsyn tas till olika flaggplaceringar, greenklippningar etc som kan förändra spelvillkoren under dagen.

Anmälan ska göras på Min Golf och betalning görs i receptionen före start.
Onsdagstävling kostar 120 kr/tillfälle eller 800 kr för ett säsongskort.


Skriv Wäsby Golfstore på scorekortet, signera scorekortet och ange golf-id på din markör. Lämnas sedan i TK-huset, efter färdigt spel.

Ej inlämnat scorekort utan giltig orsak medför avstängning nästkommande tävlingsdag.

OBSERVERA: Kom ihåg att tävlingen administreras i GIT. Detta innebär att ni EJ skall justera edra handicap manuellt utan det gör tävlingsledningen.

De fem främsta i varje omgång får pris, som kvitteras ut i shopen. De bästa totalresultaten under säsongen får också pris. Antal och värde fastställs i september då vi vet hur mycket vi fått in i startavgifter. Resultatet efter varje omgång redovisas via www.golf.se

Totalresultat kommer att finnas på hemsidan. Dessa resultat kommer att uppdateras var fjortonde dag.

De 30 bästa spelarna, tillsammans med de som har samma resultat som 30:e man, går till final. Det är de fem bästa resultaten under säsongen som är kvalificerande.

Finalen spelas över 27 hål den 22 september. Segraren där erhåller en vandringspokal.

Tävlingsledare: Leif Sjöblom 070 - 983 1994
 

Wäsby Ladies

Damer som önskar tävla kan delta i Wäsby Ladies som går i huvudsak på tisdagar över hela säsongen. Första tävlingen spelas tisdagen den 7 maj och sista tävlingen spelas tisdagen den 3 september. Finalen spelas lördagen den 22 september.

Se Damkommitténs sida för de nya regler som gäller för 2019.

Även tävlingar över 9 hål är handicapgrundande för spelare med handicap från 11,5 och högre.

Seniorgolf

Spelas som regel på måndagar från kl 08.00. Avvikelser framgår i kalendern.

Ytterligare information finns här på hemsidan under Om oss - Seniorer.