Facebook In english

Klassindelning

  Herrar Damer
Klass A +8 - 8,9 +8 - 11,9
Klass B 9,0 - 15,9 12,0 - 20,9
Klass C 16,0 - 36,0 21,0 - 36,0

Hcp-klasserna kan komma att ändras under året.