Hål 8

Drive över gamla fägatan eller lägga upp kort? En bra drive ger lättare andraslag eller rentav möjlighet att nå green på ett slag mindre.

Par

Index

40

50

54

59

63

5
15

281

378

388

430

471

Bilder

Sponsor