Facebook In english
2019201820172016201520142013 

Wäsby Golfs arbete för att främja biologisk mångfald

2018-06-12I slutet maj var det ”Den biologiska mångfaldens dag”. I samband med det tog vi emot besök av en grupp deltagare ur ”Samverkan kring Stockholms gröna kilar”. Det var politiker, miljösamordnare och ekologer från flera kommuner i norra Stockholm (Täby, Vallentuna, Sollentuna, Upplands Väsby, Sigtuna m.fl.). De ville höra hur vi arbetar för att främja biologisk mångfald.
Inför den dragning som banchefen Pär Öhman och jag gjorde sammanställde vi lite av vad vi gör. Eftersom det kan vara av intresse för fler finns här en kort översikt av en del av de arbetsmetoder vi använder.
Hälsningar
Anders Carne