Facebook In english
2019201820172016201520142013 

Vårmöte 26 mars 2018

2018-01-31

Måndagen den 26 mars kl. 19.00 är det dags för vårmöte för Wäsby Golfklubb/Wäsby Golf AB.
Mötet kommer att hållas i restaurangen på klubben.
Motioner lämnas in senast fyra veckor innan mötet d v s senast måndag 26 februari.
Kallelse med föredragningslista skickas per mail och anslås på klubben måndagen den 19 mars.
Välkomna!