Städdagen uppskjuten

På grund av rådande pandemi kan vi tyvärr inte ha någon städdag nu under våren. Vi planerar istället att ha den under hösten.