Facebook In english
2019201820172016201520142013 

Skogsgallring

2014-11-05
Som den uppmärksamme har noterat så har vi inlett årets gallring av skog på området.
Förra året startade vi ett större projekt på anläggningen som syftar till att skapa bättre förutsättningar för våra gräsytor. Vi gallrade då i skogsdungarna bl a mellan rangen och hål 1 på Nibble-banan. Vi tog också ner en god del träd på den kulle som ligger till höger om greenen på hål 9 på John Deere-banan. I år så har vi tagit oss an kullen mellan hål 4 och hål 5/6 på John Deere-banan. 

Anledningarna till varför vi gallrar skogen är flera. Framför allt så får vi på detta sätt in både mer sol och mer vind till våra gräsytor. Gräset trivs helt enkelt bättre när det får mer sol. På så sätt får vi bättre spelytor och återväxten blir bättre, både i skogen och ute på banan.

Gallringen görs av egen utbildad personal och vi säljer sedan träden som flis. Vi samarbetar också med Kommunens Skogsmästare när det gäller graden av gallring samt vilka träd som skall behållas. Vi ser redan att arbetet hittills har givit stora effekter runt om på banan och projektet kommer att fortgå kontinuerligt.