Facebook In english
2019201820172016201520142013 

Parkeringsplatsen förbättras ytterligare.

2014-09-25
Vi ger nu under hösten vår fina parkeringsplats en ansiktslyftning med hjälp av kantsten.
Under hösten kommer parkeringsplatsen att få ett nytt utseende då ca 350 m kantsten kommer att inrama ytan. Nedanstående delar omfattas:
• Parkeringsplatsens gränslinje mot trädgården inklusive inramning av informationsskyltarna. Inramningen fylls med kullersten lika vad som finns på ett par ställen på rangerampen.
• Delen mot Juniorstugan där slipers byts ut och gräsytan släntas mot kantstenen.
• Gångväg från parkering mot bollautomat.
• Delen mot väg till restaurangen, men början ungefär där uppfarten till ställplatsen är. Den resterande delen av restaurangvägen sammankopplas med parkeringsplatsen genom asfaltering av den idag öppna ytan. I den del som kantstensätts läggs kullersten lika ovan.

Målsättning med detta utvecklingssteg är att både skapa ett mer välkomnande och ordnat utseende samt att det minskar drift- och underhållsarbetet.