Facebook In english
2019201820172016201520142013 

NYA LOKALA REGLER

2017-02-14Nu finns de nya lokala reglerna publicerade på hemsidan. Se länken nedan. 

http://www.wasbygolf.se/banan/lokala-regler

Ny lokal regel 2017
6. Boll som oavsiktligt rubbas på green
När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning.
Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras enligt regel 18-2, 18-3 och 20-1.
Denna lokala regel tillämpas bara när spelarens boll eller bollmarkering ligger på green och oavsiktligt rubbas.
Anmärkning: Om det kan fastställas att spelarens boll på green rubbades av vind, vatten eller någon annan naturlig orsak såsom tyngdkraftens inverkan, måste bollen spelas som den ligger från sitt nya läge.
En bollmarkering som rubbas under sådana omständigheter återplaceras.