Lägesförbättring i bunker

Eftersom bunkrarna ofta inte är krattade så löper man stor risk att hamna i ett fotspår eller liknande när man hamnar i dem.

Därför har vi lagt till en tillfällig lokal regel som tillåter er att lägesförbättra i bunkern.

Lägesförbättring i bunker

När en spelares boll ligger i en bunker får spelaren ta lättnad en gång utan plikt

genom att placera den ursprungliga bollen eller en annan boll och spela den från detta lättnadsområde:

  • Bollen måste markeras innan den lyfts.
  • Referenspunkt: Den ursprungliga bollens läge.
  • Lättnadsområdets storlek mätt från referenspunkten: en klubblängd från referenspunkten men med dessa begränsningar:
    • får inte vara närmare hålet än referenspunkten
    • måste vara i bunkern

När en spelare fortsätter enligt denna lokala regel måste spelaren välja en punkt att placera bollen på och använda proceduren för att återplacera en boll enligt Reglerna 14.2b(2) och 14.2e.

Plikt för att spela boll från fel plats genom att bryta mot lokal regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a.