Facebook In english
2019201820172016201520142013 

Inför städdagarna

2015-03-26
Vädret ser ut att bli fint nu på städdagarna 28 och 29 mars, speciellt på lördag.
På 9-hålsbanan är det inte väldigt mycket som behöver åtgärdas, så den kommer att vara öppen.
På 18 hålsbanan finns mycket att göra. Bland annat har skogsvårdsarbetet som utförts under hösten och vintern lämnat mycket ris kvar och det behöver dras ut till kanten av fairway för senare vidare transport till det risupplag som vi säljer för flistillverkning. De hål som har skogsvårdats är 3, 4, 5 och 13.
Många händer och fötter gör stor nytta, så vi hoppas på stor uppslutning.
Välkommen.