Facebook In english
2019201820172016201520142013 

HÖSTMÖTE 30 NOVEMBER 2016!

2016-10-19

Onsdagen den 30 november kl. 19.00 är det dags för höstmöte för Wäsby Golfklubb/Wäsby Golf AB.

Mötet kommer i år att hållas i restaurangen här på klubben.

Motioner lämnas in senast fyra veckor innan mötet d v s senast 3 november.

Kallelse med föredragningslista skickas per mail och anslås på klubben 3 veckor innan mötet.

Välkomna!