Facebook In english
2019201820172016201520142013 

Banan öppen från onsdag 20 maj

2015-05-19Vattnenavrinningen har gått enligt plan varför banan åter kan öppnas. Marken är fortfarande vattenmättad och det finns mindre vattensamlingar på en del ytor.
Lägesförbättring gäller med  ett scorekort och inte närmare hål. Anslag finns på informationstavlan vid receptionen.