Facebook In english

Köpa/Sälja Spelrätt

 

För dig som önskar köpa eller sälja en spelrätt så hänvisar vi till www.Blocket.se

Wäsby Golf har även spelrätter att sälja.

 

Till dig som vill köpa en spelrätt:

Kontrollera med kansliet att spelrätten är aktiv.

Du ska få ett spelrättsbevis utfärdat av Wäsby Golfklubb av säljaren.

Ett överlåtelseavtal ska upprättas i tre exemplar. Klicka här för att skriva ut överlåtelseavtalet.

Fyll i en medlemsansökan och skriv under. Klicka här för att skriva ut medlemsansökan.

Du som köpare ska skicka/ lämna in den tidigare ägarens spelrättsbevis, ett exemplar av överlåtelseavtalet samt en underskriven medlemsansökan.

När avtalen är inlämnade så skickas en faktura på 500 kr till köparen. När avgiften är betald så erhåller köparen det överlåtna spelrättsbeviset.