Facebook In english

Greenfeesamarbete 2019

2019 års samarbeten:
För att uppmuntra till spel på andra banor under 2019 träffades följande överenskommelser med Troxhammar, Viksjö, Mälarö, Österåker, Sollentuna, Täby, Bro-Bålsta och Österåker. 

Juniorgreenfeen (max 21 år) är halva priset på ordinarie greenfee oavsett klubbtillhörighet, på John Deerebanan.

Respektive klubbs medlemmar erlägger följande avgifter på John Deere banan och Wäsby Golfklubbs medlemmar erlägger dessa avgifter på respektive klubb.

Troxhammar, Mälarö och Viksjö, spel alla dagar. Reducerad greenfee på helger gäller endast för klubbarnas fullvärdiga medlemmar med spelrätt på respektive klubbs 18-hålsbana.

Vardag    Senior     375 kr
Helg        Senior     475 kr
Vardag    Junior      100 kr
Helg        Junior      200 kr

Österåker, för fullvärdiga medlemmar, d v s medlemmar med rätt till spel på alla banor

Vardag     Senior    375 kr
Vardag     Junior    100 kr

Arninge GK

Gäst till medlempris (Endast vardagar) 
    

Golf 24
Du som är fullvärdig spelrättsmedlem har nu möjlighet att spela på tre andra anläggningar utöver vår egen utan extra kostnad. Samarbetet gäller Bro-Bålsta GK, Sollentuna GK och Täby GK . Syftet är att erbjuda ett mervärde som ger variation och utökade spelmöjligheter utan extra kostnad.

Samarbetet med Bro-Bålsta GK, Sollentuna GK, Täby GK och oss innebär att varje klubb upplåter 24 starttider per vecka på sin 18-hålsbana på helgfria måndagar – torsdagar från det datumet alla banor är öppna tills sista september. Av de 24 tillgängliga starttiderna får maximalt 10 starttider bokas av medlemmar från en av de tre andra klubbarna. Observera att dessa tider ej kan bokas via Min Golf, utan endast genom att ringa till den klubb du vill spela på. 

Övriga tider gäller priserna nedan för de Bro-Bålsta GK, Sollentuna GK och Täby GK. 

Vardag     Senior     Gäst till medlempris
Helg         Senior     Gäst till medlempris, för Bro Bålsta gäller det spel efter kl 14:00
               

Se respektive klubbs hemsida för information om Gäst till Medlem-pris.

Greenfeen gäller för 18 hål.