Facebook In english

Greenfeesamarbete

2018 års samarbeten:
För att uppmuntra till spel på andra banor under 2018 träffades följande överenskommelser med Troxhammar, Viksjö, Mälarö, Österåker, Åkersberga, Sollentuna, Täby, Köping, Österlen samt italienska Franciacorta Golf Club.

Juniorgreenfeen (max 21 år) är 110 kr på vardagar och 220 kr på helger, oavsett klubbtillhörighet, på John Deerebanan.

Respektive klubbs medlemmar erlägger följande avgifter på John Deere banan och Wäsby Golfklubbs medlemmar erlägger dessa avgifter på respektive klubb.

Troxhammar och Viksjö, spel alla dagar. Reducerad greenfee på helger gäller endast för klubbarnas fullvärdiga medlemmar med spelrätt på respektive klubbs 18-hålsbana.
Vardag    Senior     350 kr
       
Helg        Senior     450 kr

Mälarö, gäller fullvärdiga medlemmar med spel alla banor. Spel får ske helgfria vardagar. Spelare måste ha hcp -36 eller lägre. Avgiften gäller för 18 håls spel.
Vardag     Senior    350 kr

Åkersberga, gäller för fullvärdiga medlemmar, d v s medlemmar med rätt till spel på alla banor
Vardag     Senior    350 kr

Österåker, för fullvärdiga medlemmar, d v s medlemmar med rätt till spel på alla banor
Vardag     Senior    350 kr
    

Sollentuna och Täby
Vardag     Senior     Gäst till medlempris
                  Junior     Gäst till medlempris 50% och reducering med 50 kr
Helg         Senior     Gäst till medlempris
                  Junior     Gäst till medlempris 50% och reducering med 50 kr

Köping     Senior     150 kr rabatt

Österlen
Vardag    Senior     Gäst till medlempris
Helg         Senior     Gäst till medlempris

Franciacorta Golf Club, Italien
Vardag   Senior     Gäst till medlempris
Helg        Senior     Gäst till medlempris

Se respektive klubbs hemsida för information om Gäst till Medlem-pris.

Reducerad greenfee gäller endast för klubbens fullvärdiga medlemmar samt vardagsmedlemmar, undantag Åkersberga.

Greenfeen gäller för 18 hål.