Facebook In english

Ansökan med spelrättMedlemskapsansökan

Personuppgifter


Medlemskapstyp *

Årsmedlem alla banor

En städavgift på 300:- tillkommer, återfås i form av värdecheck vid städdagen

* Obligatoriska fält

Undertecknad förbinder sig härmed att respektera klubbens stadgar och utfärdade föreskrifter samt att efter bästa förmåga följa reglerna för golfspel och golfvett.