Miljöplan

Bakgrund och uppdrag

I början av 2004 initerade styrelsen ett projekt som syftade till att utreda vilken miljöpåverkan (positiv som negativ) som Wäsby Golfklubb har.

Projektet har lett fram till en miljöplan, vilken består av en beskrivning av dagsläget, samt en plan för hur klubbens positiva miljöpåverkan kan ökas och dess negativa kan minimeras. Miljöplanen skall garantera att klubben kontinuerligt arbetar med miljöfrågor, samt kommer även att ligga till grund för klubbens ansökan om SGFs miljödiplom.

Vad är en miljöplan?

Tanken med att upprätta en miljöplan är inte att förändra vår verksamhet radikalt. Vi måste fortfarande tillgodose alla medlemmarnas önskemål om att få spela golf på en välvårdad bana. Men däremot skall vi se över de dagliga sysslorna och rutinerna på klubben. Går det att minska vår energi- och resursförbrukning? Kan vi bibehålla eller öka den biologiska mångfalden på och omkring banan genom att förändra skötselrutiner? Källsortering?

Prioriterade områden för Wäsby Golfklubb

Under arbetet med miljöplanen har ett antal områden framträtt som, ur miljösynpunkt, prioriterade att arbeta med för att Wäsby Golfklubb skall bli en föregångsklubb inom miljöarbetet. Dessa områden är:

  • Dammar och bevattning
  • Energiförbrukning
  • Källsortering
  • Kommunikation och transporter
  • Biologisk mångfald och kulturminnen

Miljöplanen inklusive Miljöpolicyn presenterades för, och godkändes i sin helhet av, Vårmötet den 22/3.

Du kan ladda ner hela miljöplanen samt dess bilagor genom att klicka på länkarna nedan.

Miljöplan (PDF)
Bilagor till Miljöplan (PDF)