Facebook In english

Säker golf i Stockholm

Detta är ett program som omfattar samtliga klubbar inom distriktet. Vi vill på olika sätt verka för att alla, både personal och spelare, skall kunna känna sig trygga på och kring våra banor.

Handlingsprogrammet bygger på fyra grundpelare

  • Eliminering av riskområden på bana och drivingrange
  • Säkra och enhetliga rutiner vid banarbete och i samspelet mellan banarbetare och spelare
  • Gemensamma säkerhetsbestämmelser på distriktets golfbaneanläggningar
  • Rapportering och uppföljning av överträdelser mot säkerhetsbestämmelserna med gemensamt sanktionssystem vid överträdelse

Säkerhetsbestämmelserna finns anslagna vid tee 1 och 10/19 på Wäsby Golfklubb.
 

Säkerhetsbestämmelserna är

  1. Om banarbetare eller spelare befinner sig i riskzonen skall klartecken inväntas innan du slår. Klartecknet skall besvaras av spelaren. Klartecken ges med tydligt uppsträckt arm. Vid utslag från tee gäller klartecknet för samtliga spelare på samma tee.
  2. Spela aldrig bollen förrän maskin har passerat helt och provsvinga aldrig i riktning mot banarbetare eller spelare.
  3. Spela aldrig bollen mot en green utan flaggstång.
  4. Håll alltid uppsikt mot den som skall slå och mot övriga spelare om det föreligger risk för att någon kan träffas.
 

Detta gör vi för allas säkerhet och trivsel!

Ytterligare information om projektet Säker Golf i Stockholm kan fås från klubbkansliet eller från Stockholms Golfförbund.

Handlingsprogram Säker golf