Facebook In english

Lokala ordningsföreskrifter

 

Markeringar

Följande markeringar gäller på banan:
 

Markering   Innebörd Hänvisning
Regler för Golfspel 2008-2011
Vit Out of bounds 27
Vit/Svart Intern out of bounds 27
Gul Vattenhinder 26
Röd Sidovattenhinder 26
Blå Mark under arbete (MUA) 25
Blå-Vit MUA spel förbjudet Bilaga 1-B (2a)
Orange Oflyttbart hindrande föremål 24
Grön topp Miljökänsliga områden Bilaga 1-B (2b)

Lokala ordningsföreskrifter

  • Bagvagnar får ej dras över tee eller green.
  • Ej heller mellan green och greenbunker.
  • Bunkerkrattor skall ligga i bunkern i spelriktning.
  • Det är förbjudet att bryta in på hål 10 utan tillstånd.
  • Hål 10 och 6, förbjudet att slå ut när trafik förekommer på vägen.
  • Hål 13, obligatorisk forecaddie innan inspel mot green.