Facebook In english

John Deere - 18 hål

Hål 8

  • Par 5
  • Index 15
  • 40281
  • 50378
  • 54388
  • 59430
  • 63471

”Drive över gamla fägatan eller lägga upp kort? En bra drive ger lättare andraslag eller rentav möjlighet att nå green på ett slag mindre.”