Facebook In english

John Deere - 18 hål

Hål 7

  • Par 4
  • Index 13
  • 40232
  • 50271
  • 54283
  • 59339
  • 63346

”Törs du gena över bunkern från tee? Kräver längre carry än det ser ut.”