Facebook In english

John Deere - 18 hål

Hål 6

  • Par 5
  • Index 1
  • 40326
  • 50414
  • 54414
  • 59483
  • 63483

”Mental test. Landningsytan är bredare än du tror. Planera dina slag, ska du nå green på 2, 3 eller 4 slag?”