Facebook In english

John Deere - 18 hål

Hål 18

  • Par 4
  • Index 10
  • 40230
  • 50293
  • 54333
  • 59333
  • 63373

”19:e hålet i sikte. Tröst eller belöning väntar. Håll bollen i spel, kort om eller vid sidan av vattnet. Upphöjd green gör sista inspelet spännande.”