Facebook In english

John Deere - 18 hål

Hål 13

  • Par 4
  • Index 12
  • 40221
  • 50271
  • 54320
  • 59320
  • 63341

”Högersidan av fairway ger bättre vinkel in mot green. Kontrollera att greenen är tom innan inspel. Liten green där det är bättre att missa kort än långt.”