Facebook In english

John Deere - 18 hål

Hål 10

  • Par 4
  • Index 14
  • 40241
  • 50301
  • 54301
  • 59355
  • 63359

”Nya tag, nya nio hål. Sikta lite vänster för torr boll och bättre inspelsvinkel. Ondulerad green gör närspelet spännande.”