Facebook In english

John Deere

John Deere gör ett fantastiskt spel ännu bättre.

Deere & Company som grundades år 1837 av John Deere, smed och uppfinnare, har utvecklats till ett av världens mest beundrade företag. Det är ingen slump. John Deere var fast besluten att bygga sin verksamhet baserat på integritet, kvalitet, engagemang och innovation. De här värderingarna lever och frodas än idag. De ligger till grund för hur vi arbetar, den kvalitet vi erbjuder och den enastående behandling du får som kund, investerare, anställd.
                                                                         
Wäsby Golf har vi med omsorg valt som vår visnings- och samarbetsbana i Stockholm och Mälardalen. Det är en bana och anläggning av god standard som har utvecklats väl ända sedan starten. Vi ser också en stor potential att tillsammans med ledning, styrelse och medlemmar fortsätta att utveckla anläggningen med all den erfarenhet och kompetens som vi har fått under alla de år vi varit en stark partner till andra golfbanor världen över. 
                                                                
Vårt samarbete inbegriper allt från maskiner och johnderre942x458.jpg
reservdelar till kompetensutbyte och visningsmöjligheter 
i verklig golfbanemiljö. John Deere och Wäsby Golf
samverkar för att du som golfare och besökare på
anläggningen skall få en härlig upplevelse med hjälp
av våra produkter från John Deere.