Facebook In english

Tävlingskommitté

Tävlingskommittén består utav ett gäng entusiaster som har till uppdrag att tillsammans planera och ge förutsättningar för Wäsbys trevliga, varierade och utmanande tävlingar. Alla ledamöter jobbar självklart ideellt och bidrar med sitt golfkunnande, nätverk inom och utanför klubben samt sina specialområden. Vi svarar gärna på dina frågor.

Leif Sjöblom Ordförande
E-post: leif.sjoblom4@gmail.com Tel: 070-9831994

Bengt Norén
E-post: noren.bengt@gmail.com Tel: 070-5521919

Caarina Schüberg
E-post: caarina@schyberg.se Tel: 070-8885505

Jarl Widén
E-post: jarl@jarlwiden.se Tel: 070-9562850

Andy Mondvay
E-post: andym63@gmail.com Tel: 070-5593084

Raimo Harmsund
E-post: mb252469@bahnhof.se Tel: 070-2311478

Anna Skoog
E-post: blomarkitekt@gmail.com Tel: 070-8143107

BoRune Isacsson Regler
E-post: borune@bri.se Tel: 070-7147478