Facebook In english

Banutvecklingsgrupp

Pär Öhman - Banchef
par.ohman@wasbygolf.se

Erik Friman - Bitr. banchef och bevattningsansvarig
erik.friman@wasbygolf.se

Jennifer Allmark - Klubbchef
jennifer.allmark@wasbygolf.se

Elin Carlsson - Medlem
elincarlsson1982@outlook.com

Jacob Selander - Medlem
selander.jacob@gmail.com

Michael Lundbäck - Proverksamhet
michael.lundback@wasbygolf.se

Anders Carne - Ordförande
anders.carne@wasbygolf.se